Liturgie - Bethabara

Toelichting bij de liturgie voor de zondagse vieringen in Bethabara

Naar liturgie Dorpskerk

Aanwijzingen voor de voorganger

We verzoeken u vriendelijk de orde van dienst per e-mail aan te leveren via liturgie@hervormdvoorthuizen.nl.

 • Morgendiensten: wilt u de liturgie uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de dienst aanleveren? Dan kan het muziekteam zich tijdig voorbereiden.
 • Middagdienst: de liturgie voor de middagdienst graag uiterlijk op donderdag aanleveren.

Vragen? U kunt altijd contact opnemen met de scriba van wijk 2: Dhr. A.H. Sikkema, scribawijk2@hervormdvoorthuizen.nl

Morgendienst – 8.45u

Orde van de dienst

(Let op: deze wijkt af van de orde van dienst voor 10.30u!)

 •     Inleidende muziek
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (volgens rooster)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Kindermoment
 •     Kinderlied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte
 •     Slotlied
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek
}

Aanvangstijd

De dienst begint om 8.45u, iedereen is in de consistorie aanwezig om 8.30u.

In verband met het uitlopen en inlopen van kerkgangers en ventilatie tussen de twee morgendiensten proberen we de dienst tegen 10.00u af te ronden.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel en evt. piano. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Oude Berijming 1773
 • Psalmen, Nieuwe Berijming 1968
 • De Nieuwe Psalmberijming
 • Gezangen, Liedboek voor de Kerken 1973
 • Op Toonhoogte 2016
 • Weerklank (Psalmen en liederen)

We willen daarbij graag 2 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Appostel app.

Kinderen in de dienst

Voor de kinderen is er voor de verkondiging een kindermoment. Het is goed gebruik om de jongsten van de gemeente dan in hun eigen taal aan te spreken. Kinderen alleen naar voren als er voldoende kinderen zijn. Daarna is er Bijbelklas voor de kinderen in de schoolgroepen 1 t/m 3. Zij komen tijdens het slotlied weer terug in de dienst.

Morgendienst – 10.30u

Orde van de dienst

 •     Inleidende muziek/lied door muziekteam
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •     Psalm/Lied van kerk en school (volgens rooster)
 •     Aanvangslied (voorgesteld door muziekteam)
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Lezing van de wet
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Kindermoment
 •     Kinderlied
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte (luisterlied door muziekteam)
 •     Slotlied (voorgesteld door muziekteam)
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek/lied door muziekteam
}

Aanvangstijd

De dienst begint om 10.30u

Iedereen is in de consistorie aanwezig om 10.15u

Liedkeuze en muzikale begeleiding

Een muziekteam verzorgt de zang en muzikale begeleiding met orgel, piano en eventueel andere begeleidende instrumenten. Het muziekteam doet de voorganger een voorstel voor het aanvangslied en het slotlied, passend bij de Bijbellezing en het thema van de dienst.

Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volle breedte van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Oude Berijming 1773
 • Psalmen, Nieuwe Berijming 1968
 • De Nieuwe Psalmberijming
 • Gezangen, Liedboek voor de Kerken 1973
 • Op Toonhoogte 2016
 • Weerklank (Psalmen en liederen)

We willen daarbij graag 2 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

In de dienst van 10.30 ontvangen we een groep gasten uit Oekraïne. Er is een lijst opgesteld met liederen die zowel in Nederland als in Oekraïne bekend zijn. De liederen uit deze lijst kunnen worden gebruikt in de liturgie.

Bekijk de lijst met Nederlans-Oekraïense liederen

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Appostel app.

Kinderen in de dienst

Alle kinderen zijn vanaf het begin in de dienst.  Voor hen is er voor de verkondiging een kindermoment. Het is goed gebruik om de jongsten van de gemeente dan even naar voren te vragen en ze in hun eigen taal aan te spreken. Tijdens de verkondiging is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 1 t/m 3.  Zij komen tijdens het slotlied weer terug in de dienst.

w

Gebedsteam

Er zijn vrijwilligers van het gebedsteam om voor mensen te bidden. Na afloop van de dienst wordt deze informatie ook op de beamer getoond.

Middagdienst – 16.45u

Orde van de dienst

 •     Inleidende muziek
 • Welkom en mededelingen door ouderling
 •    Aanvangspsalm/lied
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst (optioneel)
 •     Psalm/Lied
 • Belijdenis van ons geloof
 •     Psalm/Lied
 • Gebed
 • Bijbellezing
 •     Psalm/Lied
 • Verkondiging (graag kerntekst/thema vermelden)
 •     Psalm/Lied
 • Dankgebed
 • Collecte
 •     Slotpsalm/lied
 • Zegen
 •     Uitleidende muziek
}

Aanvangstijd

De dienst begint om 16.45u, iedereen is in de consistorie aanwezig om 16.30u.

Liedkeuze en muzikale begeleiding

De muzikale begeleiding is met orgel en evt. piano. Voor een evenwichtige liedkeuze van oudtestamentische en nieuwtestamentische liederen die aansluiten bij het thema van de dienst, maken we gebruik van de volgende liedbundels:

 • Psalmen, Berijming 1773
 • Psalmen, Berijming 1968
 • Gezangen, Liedboek voor de Kerken 1973
 • Op Toonhoogte 2016
 • Weerklank

We willen daarbij graag 2 psalmen uit de berijming van 1773 zingen.

Wet- en Bijbellezing

Voor de Bijbellezing maken we gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV). De voorganger mag ervoor kiezen de wetslezing en/of de Bijbellezing te laten verzorgen door de ouderling van dienst.

Inzameling van de gaven

Voorafgaand aan het slotlied wordt aandacht gevraagd voor de liefdegaven van de gemeente. De doelen worden geprojecteerd. Naast de bekende collectezakken die dan rondgaan, is er gelegenheid om digitaal te geven via de Appostel app.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen