Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zorgen onder andere voor het onderhoud van onze gebouwen.

Click Here

Werk van de kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.
Dit omvat onder meer:

  • Het vaststellen van de stoffelijke behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien
  • Het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen en andere eigendommen
  • Het inzamelen van de gaven van de gemeente
  • Het bijhouden van registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten-, en trouwboeken
  • Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de verkiezingen
  • Het personeelsbeleid
  • Het meewerken aan de voorbereiding en de opstelling van het beleidsplan van de gemeente
  • Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente
  • Het regelen van de wijze van gebruiken van de kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente

Voor vragen kunt u terecht bij:

Voorzitter
Johan Kuijt: voorzitterkrm@hervormdvoorthuizen.nl of 06-22226887

Secretaris
Bert van de Beek: secretariskrm@hervormdvoorthuizen.nl of 0342-476327

Penningmeester
Jan Klok: penningmeesterkrm@hervormdvoorthuizen.nl of 06-12481003

Technische Commissie 
Jaap van Puurveen: technischecommissiekrm@hervormdvoorthuizen.nl of 06-25583776

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen