Jeugd

Onze jeugd

We willen graag dat onze jeugd een persoonlijke relatie met God, een veilige relatie met de gemeente en een goede relatie met zichzelf ontwikkelt. Uitgangspunten hiervoor zijn Gods onvoorwaardelijke liefde, aansluiting bij medechristenen in de gemeente en een unieke persoonlijke ontwikkeling.

Een belangrijk onderdeel van een integraal jeugdwerk is dat ouders zich bewust zijn van hun rol in de geloofsopvoeding van hun kinderen en ook daarin worden toegerust.

We hebben als gemeente een goede samenwerking met de Stichting Hervormde Scholen in Voorthuizen, waartoe de Koningin Wilhelminaschool en de Wheemschool behoren.

We maken in het jeugdwerk veel gebruik van de kennis en materialen van de HGJB.

0-4 Kinderoppas

Voor de allerkleinsten is er tijdens alle morgendiensten op zondag kinderoppas. De kinderen luisteren daar naar een Bijbelverhaal en zingen liedjes over de Heer Jezus.

I.v.m.  de verbouwing van Kerkheem is er voor de Dorpskerk kinderoppas in gymzaal “De Brug Optisport”                       Adres Gerard Doustraat 101 Voorthuizen

Liesbeth Hijwegen – 06 10 759 447
kinderoppas@hervormdvoorthuizen.nl

6-12 Jeugdclub

Op de jeugdclub ontmoeten kinderen elkaar. Samen zingen, een Bijbelverhaal bespreken, knutselen en spelen. Een ontspannen manier om samen op te groeien in het geloof.

Anja van den Berg – 06 43 501 338
Aranka Liefting – 06 47 102 281
jeugdclub@hervormdvoorthuizen.nl

12-13 FollowOne

Een eigentijdse methode voor kinderen van groep 8 om meer over de Bijbel en christelijk geloof te leren.

Anja van den Berg – 06 43 501 338
Aranka Liefting – 06 47 102 281
jeugdclub@hervormdvoorthuizen.nl

14-18 TIC

Een gezellige avond met je leeftijdgenoten! Relaxen, een tof spel spelen, samen weg. Het is iedere keer weer een verrassing!

Matthijs van Vliet – 06 10 083 095
jeugdwerk@hervormdvoorthuizen.nl

4-6 Bijbelklas

Tijdens de diensten om 9:30 (Dorpskerk) en 10:30 (Bethabara) is er Bijbelklas voor de kinderen van de schoolgroepen 1 t/m 3. Tevens is er in de even weken in Bethabara (10:30) Bijbelklas voor de kinderen van de schoolgroepen 4 en 5. De kinderen gaan voor de preek naar de Bijbelklas en komen tijdens de collecte, voor de zegen weer terug in de dienst. In de Bijbelklas wordt gezongen, wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en besproken en maken de kinderen hier een creatieve uitwerking bij.

I.v.m. de verbouwing van Kerkheem wordt de Bijbeklas van de Dorpskerk gehouden in gymzaal “De Brug Optisport”           Adres Gerard Doustraat 101 Voorthuizen

Saskia Kuijt – 06 23 149 968
bijbelklas@hervormdvoorthuizen.nl

6-12 VakantieBijbelWeek

In de laatste week van de zomervakantie is er VakantieBijbelWeek. Een feestelijke week voor alle kinderen uit Voorthuizen. Samen luisteren naar verhalen uit de Bijbel, veel zingen, spelen en knutselen.

Naar de VBW pagina

Tineke van Middendorp – 06 52 839 781
vbw@hervormdvoorthuizen.nl

14-16 FollowUp

Voortbouwend op het programma van Follow One leren de tieners meer over de Bijbel en het christelijk geloof. Samen met hun mentor bespreken ze in groepjes geloofsvragen en gerelateerde onderwerpen.

Laurien van Lagen – 06 11 688 486
Eline Looije – 06 11 811 525
jeugdwerk@hervormdvoorthuizen.nl

16-20 Follow Youth

Samen praten over het geloof, leren uit de Bijbel en ontdekken hoe je als christen voor God kunt leven.

Sjaak van de Top – 06 27 354 565
svdtop@hervormdvoorthuizen.nl

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag