Huwelijk

Hebben jullie trouwplannen? Van harte gefeliciteerd!

Voorbereidingen

In aanloop naar jullie grote dag moet er heel veel geregeld worden. Ook de kerkelijke inzegening vraagt een goede voorbereiding. In de kerkdienst beloof je – voor God en Zijn gemeente – dat jullie elkaar liefhebben en elkaar trouw blijven. Bovendien vragen we met jullie, God om Zijn zegen over jullie huwelijk. Wij geloven namelijk dat het huwelijk een instelling van God is. Al in Genesis 2, bij de schepping van de mens, lezen we over de levenslange eenheid tussen man en vrouw. Daar wil God Zijn zegen over geven.

Afspraken maken

Bij het organiseren van een huwelijk moet je veel afspraken maken. Hierbij hoort ook dat je een aantal dingen met de kerk afspreekt. Hoe dit geregeld is in onze gemeente, kun je vinden in het onderstaande pdf-bestand.

We wensen jullie een hele liefdevolle trouwdag en een gezegend huwelijk!

h

Informatie trouwdienst

Huwelijkskring

Als je wilt trouwen in de kerk, nodigen we jullie ook uit voor de huwelijkskring: een serie van vier avonden over de relatie man-vrouw. In gesprekken, samen met andere jonge stellen uit de gemeente, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Gods bedoeling met het huwelijk en de rolverdeling man-vrouw
  • Communicatie en conflicten
  • Seksualiteit, kinderloosheid en gezinsvorming
  • Huisgodsdienst en geldbesteding

Wim van der Vegte, evangelist & pastoraal werker, neemt contact met jullie om een planning te maken. Samen met zijn vrouw Anja geeft hij leiding aan de huwelijkskring.

Hebben jullie nu al vragen over de huwelijkskring? wvdvegte@hervormdvoorthuizen.nl

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen