Giften en Nalatenschap

Je kunt onze gemeente periodiek steunen.

Periodieke gift

Met een periodieke gift steun je de Hervormde Gemeente voor minimaal 5 jaar. Jaarlijks schenk je een vast bedrag. Dit bedrag is volledig aftrekbaar van de belasting. Zo snijdt het mes aan twee kanten: wij kunnen voor een langere periode rekenen op inkomsten om de kosten van de gemeente te dragen en jij profiteert van extra belastingvoordeel.
Om je periodieke gift af te mogen trekken van de belasting, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen jou en de Hervormde Gemeente.
  • Je schenkt elk jaar een vast bedrag (minimaal € 50,- per jaar).
  • Je maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar over.

Schriftelijke overeenkomst
Een periodieke gift moet je schriftelijk vastleggen in een overeenkomst met de Hervormde Gemeente. Dit regel je heel eenvoudig op één van de volgende twee manieren:

  1. Download het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoversti…
    (Lees de toelichting zorgvuldig en vul het formulier volledig in)
  2. Neem contact op met het Kerkelijk Bureau (0342-473674). Hier liggen ook formulieren die je kunt gebruiken.

Stuur twee getekende formulieren naar:
Kerkelijk Bureau
Kerkstraat 35
3781 GA Voorthuizen
Je ontvangt een exemplaar ondertekend retour.

ANBI
De Hervormde Gemeente Voorthuizen maakt deel uit van de PKN en  is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kerken die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als ANBI hoeven geen erf- en schenkbelasting te betalen. Jouw gift komt dus volledig ten goede aan plaatselijk werk in de Hervormde Gemeente.

Nalaten

Ook na je leven kun je iets betekenen voor onze Hervormde Gemeente. Je kunt een geldbedrag of bepaald goed nalaten. Vind je het werk in onze plaatselijke Hervormde Gemeente belangrijk en wil je hieraan bijdragen? Overweeg dan om de Hervormde Gemeente op te nemen in je testament. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt.

Denk na over je bezittingen
Als je geen testament hebt, bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Als je speciale wensen hebt met betrekking tot je nalatenschap, is het dus belangrijk om een testament te laten opmaken, waarin je je wensen vastlegt. Ook kun je in je testament iemand aanwijzen die je nalatenschap afhandelt, een zogeheten executeur.

Erfstelling of legaat?
Er zijn twee manieren waarop je (een deel van) je vermogen kunt nalaten aan de Hervormde Gemeente:

Erfstelling
Bij een erfstelling benoem je één of meerdere personen of goede doelen tot je erfgenaam. Jouw erfgenamen krijgen recht op (een deel van) je nalatenschap. Je kunt de Hervormde Gemeente in je testament opnemen als mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, dierbaren of andere goede doelen. Je kunt er ook voor kiezen de Hervormde Gemeente aan te wijzen als enige erfgenaam.

Legaat
Wil je de Hervormde Gemeente een bepaald geldbedrag, kunst, effecten of onroerend goed nalaten? Dit kun je als legaat laten vastleggen in je testament. Op deze manier kunt je bijvoorbeeld je familieleden tot erfgenaam benoemen en daarnaast een specifiek bezit of bedrag nalaten aan de Hervormde Gemeente.

Bezoek aan de notaris
Voor het opmaken van een testament heb je een notaris nodig. Hij of zij kan je helpen bij het vormgeven van jouw wensen. Je kunt daarvoor een afspraak maken met één van de notarissen in de buurt.

Advies over nalaten
Wanneer je overweegt om de Hervormde Gemeente op te nemen in je testament, kunt je terecht bij het Kerkelijk Bureau of  bij Johan Kuijt, voorzitter van het college van kerkrentmeesters voor een persoonlijk advies. Stuur een e-mail naar voorzitterkrm@hervormdvoorthuizen.nl.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen