Bevrijdingspastoraat

Mensen helpen om zonder enige belemmering Jezus Christus lief te hebben, te dienen en te eren. Dat is het doel van bevrijdingspastoraat. Het is mogelijk dat iemand de Heer dient en toch (nog) niet helemaal vrij is.

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.

Lukas 4: 18

Soms zijn er dingen in je leven die je moeilijk kunt overwinnen. Meestal betekent dit dat de problemen wortels in je verleden hebben. Bevrijdingspastoraat is erop gericht zicht te krijgen op de oorzaken en gevolgen. Soms moeten er dingen uit je leven verwijderd worden. Door samen naar de Heer te gaan en de problemen openbaar te maken voor Jezus kun je vrij worden. En tot ontplooiing komen. 

Contactpersonen

Carolien Schuiteman, 06 18 371 661 of email: cschuiteman@solcon.nl
Berend Vlieger, 06 53 364 856 of email: bvlieger1@kpnmail.nl
Els Vlieger, 06 13 164 309 of email: elsvlieger@kpnmail.nl

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen