Gebedskring

‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’
Jakobus 5:16

Bidden met en voor elkaar

Elke zondagmorgen is er, na diensten van 9:30 (Dorpskerk) en 10:30 (Bethabara), een gebedsmoment. Iedereen wordt uitgenodigd om te bidden en of te danken, vooral ook als er een directe aanleiding bestaat. Een gebedsteam ontvangt en leidt deze gebedsmomenten.

Je kunt ook gebruik maken van het speciale e-mailadres gebed@hervormdvoorthuizen.nl of van het gebedsschrift. Bij de uitgangen van de kerkgebouwen ligt een schrift waarin je gebedspunten kunt noteren. Het gebedsteam kijkt elke zondag of er op deze wijze gebedspunten worden aangereikt.

Behalve voor persoonlijke zorgen en worstelingen, is in het gebed plaats voor voorbede en dank.

Met de gebedspunten wordt vertrouwelijk omgegaan. Zo nodig wil men, met toestemming van betrokkene, contact maken met pastorale hulpverleners of andere vormen van hulpverlening.

Het gebedsteam zoekt nog mensen die deze gebedsmomenten wil leiden. Meldt u aan!

Download de laatste gebedskalender

Interkerkelijke gebedsmomenten

Er zijn een aantal interkerkelijke gebedsmomenten waaraan onze gemeente deelneemt.

Week van het Gebed

Door de Week van Gebed willen christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Bij uitstek een gelegenheid om als christenen van allerlei verschillende kerken en groepen uit ons dorp samen te bidden. Het getuigenis van de liefde van Christus drijft ons.

Deze week van het gebed vindt doorgaans plaats in de tweede of derde week van januari. Via de beamer, de zondagsbrief en de kerkbode wordt u hierover geïnformeerd.

Nacht van gebed

Eén nacht in de maand mei wakker blijven met duizenden christenen om te bidden voor de vervolgde kerk. Open Doors Nederland roept elke gemeente op om  wakker te zijn en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Niet om bang of boos te zijn, maar om te bidden voor vervolgden en vervolgers.

Spontane gebedsmomenten

Er kunnen momenten en perioden van noden en zorgen zijn waarin wij elkaar spontaan oproepen om samen te bidden. We denken bijvoorbeeld aan een gebedsmoment in 2016 voor vluchtelingen.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen