Gebed

‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’
Jakobus 5:16

Bidden met en voor elkaar

Elke zondag na de dienst van 10:45uur in Bethabara zijn er gemeenteleden die naar uw verhaal willen luisteren en voor u willen bidden. Dit kan voor een persoonlijke nood zijn of iemand die u op uw hart meedraagt of maar net wat u op dat moment bezig houd.

Er staan twee bidders in de kerk en één in de hal. Ze zijn herkenbaar aan een badge.

In de hal van Bethabara staat op het dressoir ook een gebedskist. Daar kunt u de hele week gebedsbriefjes in doen en zullen de bidders die op die volgende zondag dienst hebben het meenemen in gebed. Dit kan anoniem of met uw naam erop, wat u zelf prettig vind. Je kunt ook gebruik maken van het speciale e-mailadres gebed@hervormdvoorthuizen.nl

Met alle gesprekken en gebedspunten wordt vertrouwelijk omgegaan.

Het gebedsteam probeert jaarlijks een cursus te organiseren met betrekking tot gebed, luisteren naar Gods stem, leiding en gaven van de Heilige Geest. Heeft u interesse om hiervan op de hoogte te blijven meld u dan aan bij Annette van Drie.

Heeft u ook een bewogen hart om met en voor gemeenteleden te bidden meld je dan aan via gebed@hervormdvoorthuizen.nl

Het gebedsteam bestaat uit :

Hannie Boer            hboer@hervormdvoorthuizen.nl        0633735739
Annette van Drie    avandrie@hervormdvoorthuizen.nl   0615593616
Evelien Morren       emorren@hervormdvoorthuizen.nl   0611155882
Henk van Vliet         hvvliet@hervormdvoorthuizen.nl      0620301636

Download de laatste gebedskalender

Heeft u gebedspunten voor de kalender neem dan contact op met Magda Hoogerbrugge: magda@clcnederland.com

Interkerkelijke gebedsmomenten

Er zijn een aantal interkerkelijke gebedsmomenten waaraan onze gemeente deelneemt.

Week van het Gebed

Door de Week van Gebed willen christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Bij uitstek een gelegenheid om als christenen van allerlei verschillende kerken en groepen uit ons dorp samen te bidden. Het getuigenis van de liefde van Christus drijft ons.

Deze week van het gebed vindt doorgaans plaats in de tweede of derde week van januari. Via de beamer, de zondagsbrief en de kerkbode wordt u hierover geïnformeerd.

Nacht van gebed

Eén nacht in de maand mei wakker blijven met duizenden christenen om te bidden voor de vervolgde kerk. Open Doors Nederland roept elke gemeente op om  wakker te zijn en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Niet om bang of boos te zijn, maar om te bidden voor vervolgden en vervolgers.

Contactpersoon voor Week van Gebed en Nacht van Gebed is Magda Hoogerbrugge.

Gebed voor de zending
Elke tweede donderdag van de maand wordt er in ’t Kerkheem van 19:00 tot 20:00 een gebedsuur voor de Zending gehouden, waarin we al het zendingswerk wat er vanuit de gemeente Voorthuizen gebeurt, samen bij God brengen. 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen