Gebed

Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden’
Romeinen 12:12

Bidden met en voor elkaar

Elke zondag na de dienst van 10.30 uur in Bethabara is het gebedsteam voor u beschikbaar, zij zijn herkenbaar aan de witte badge. Het gebedsteam heeft strikte geheimhouding dus u mag al uw noden en vragen bekend maken. gebed@hervormdvoorthuizen.nl

Hebt u buiten de kerkdiensten om behoefte aan een pastoraal gesprek, of gebed, dan kunt u contact opnemen met:

Els Vlieger                       evlieger@hervormdvoorthuizen.nl        0613 164 309
Ernst van Apeldoorn    evanapeldoorn@hervormdvoorthuizen.nl   0636 266 088
Bertus Kieft                    bkieft@hervormdvoorthuizen.nl   0653 907 122

Download de laatste gebedskalender

Heeft u gebedspunten voor de kalender neem dan contact op met Magda Hoogerbrugge: magdahoogerbrugge@gmail.com

Interkerkelijke gebedsmomenten

Er zijn een aantal interkerkelijke gebedsmomenten waaraan onze gemeente deelneemt.

Week van het Gebed

Door de Week van Gebed willen christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Bij uitstek een gelegenheid om als christenen van allerlei verschillende kerken en groepen uit ons dorp samen te bidden. Het getuigenis van de liefde van Christus drijft ons.

Deze week van het gebed vindt doorgaans plaats in de tweede of derde week van januari. Via de beamer, de zondagsbrief en de kerkbode wordt u hierover geïnformeerd.

Nacht van gebed

Eén nacht in de maand mei wakker blijven met duizenden christenen om te bidden voor de vervolgde kerk. Open Doors Nederland roept elke gemeente op om  wakker te zijn en oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld. Niet om bang of boos te zijn, maar om te bidden voor vervolgden en vervolgers.

Contactpersoon voor Week van Gebed en Nacht van Gebed is Ernst van Apeldoorn.

Gebed voor de zending
Elke tweede donderdag van de maand wordt er in ’t Kerkheem van 19:00 tot 20:00 een gebedsuur voor de Zending gehouden, waarin we al het zendingswerk wat er vanuit de gemeente Voorthuizen gebeurt, samen bij God brengen.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen