FF Vragen aan…

Wim Poldervaart

24 september 2021

Leeftijd?

Bijna 67

1

Kun je iets vertellen over je hobby’s of je werk?

Hoe ben je ermee begonnen of daar terechtgekomen?

Toen ik als jonge jongen via campingevangelisatie tot geloof kwam, groeide de diepe wens mijn leven in Gods dienst in te zetten. Die dienst werd ingevuld met de roeping om mijn leven te geven voor de missionaire dienst. In die tijd (1979) werd dat de bediening van evangelist (IZB). Dat betekende dat ik, samen met mijn vrouw Anke, in de binnenstad van Utrecht (Jacobikerk) en Lombok (Vredeskerk) aan het werk mocht gaan. In 1985 boog de Heere de roeping om richting de zending (GZB) en we vertrokken als gezin naar Peru, waar ds Leo Smelt met Jannet in soortgelijke omstandigheden werkten. Het werden onvergetelijke en zegenrijke jaren. Onze jongste 2 kinderen (van de 5) werden er geboren. In 1991 zijn we vanuit de Presbyteriaanse kerk van Peru, de gemeente van Trujillo, naar Nederland uitgezonden en gingen we in Huizen aan het werk. Gedurende 12,5 jaar werkte ik daar als missionair werker, of zoals iemand eens zei: als pastor voor degenen die geen pastor hebben.  Ook de missionaire toerusting was een belangrijk onderdeel van het werk. In 2003 ging de weg weer naar de GZB. Eerst als regio coördinator voor Azië en later voor Latijns-Amerika. In 2006 ben ik tot predikant bevestigd.

De laatste drie jaar voor mijn emeritaat hebben Anke en ik nog in Nicaragua gewerkt. Anke werkte met de vrouwen en ik deed vooral gemeentetoerusting.  Aangezien mijn gezondheid niet goed is, gingen we slechts enkele malen per jaar een aantal weken naar Nicaragua en werkten we verder vanuit huis. Per 22 februari dit jaar ben ik met emeritaat gegaan. Met veel vreugde en dankbaarheid hebben we het missionaire werk mogen doen. We weten ons gezegend.

Omdat er ook naar eventuele hobby’s wordt gevraagd, wil Ik er één noemen. Ik verzamel oude strijkijzers, maar dan wel de bijzondere!  Het is er met één begonnen: die van de oma van Anke.

2

Waar ben je deze week dankbaar voor?

Omdat mijn gezondheid kwetsbaar is, ben ik de Heere intens dankbaar met de zeer goede medische zorg die ik vanuit de verschillende universitaire ziekenhuizen ontvang. Die zorg, ondersteund met de hulp van mijn vrouw, maakt veel zorgen lichter.  

3

Wie is (naast Jezus Christus) je favoriete figuur uit de Bijbel?

Ik ben diep onder de indruk van Paulus. Nu is het niet bepaald een eenvoudig theoloog, maar ik wil dan vooral de wijze onderstrepen waarop hij het missionaire werk gestalte heeft gegeven en dat theologisch heeft onderbouwd. Daarvan is 1 Kor. 9: 16-27 een belangrijk onderdeel. Verder is Handelingen mijn reisgids. Daar staat zoveel in, dat ik niet zonder kan.

4

Welk lied zing of luister je graag?

Wat is het dat je daarin aanspreekt?

Psalm 121 (Spaans/Nederlands:  is onze gezinspsalm. We hebben die veel gezongen en gelezen. Vooral als we weer op weg gingen. Het is geen ‘toverpsalm’, zo van als je die leest gebeurt er niets, maar wel dat je onder alle omstandigheden mag  weten dat de Heere je nabij is.

Daaraan gekoppeld het lied ‘10.000 redenen’ die we op een bijbelkring Kuala Lumpur zongen. Reden. Onze Nederlandse vriendin had die week te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. De woorden gingen er diep in! Inmiddels is ze bij de Heere.

5

Als jij de nieuwe burgermeester van Barneveld was…

Wat zou je dan als eerste willen regelen?

Voor burgemeesterschap ben ik niet geschikt. Ik denk meer aan ‘burgerknecht’ De Heere Jezus heeft ons geleerd te dienen. Nu is dat ook de taak van een burgemeester, maar of dat lukt is aan het volk om te beoordelen.

Nu wonen we hier net. Maar als ik een ding mag noemen die ik als burgemeester zou willen onderstrepen dan is dat de belangrijke taak van goed rentmeesterschap van wat God de gemeenschap van Barneveld heeft gegeven. De zorg dat de brug tussen kerk, maatschappij en overheid steeds begaanbaar blijft!

In de volgende aflevering stellen we deze vragen graag aan

Dirk Klein

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen