Doop

Het verbond

Kinderen van de gemeente zijn kinderen die in het verbond met God zijn opgenomen. Zij zijn ten diepste, niet anders dan volwassenen, mensen die alleen uit genade kunnen leven. Wij hebben onze Schepper nodig als onze Vader. Zijn Zoon Jezus als onze Verlosser en Zijn Geest als Degene Die ons leven leidt door ons dicht bij God te houden.

De Doop is het teken en de bezegeling van het verbond.

 

De doopdienst

Regelmatig wordt er een doopdienst aangeboden. In de kerkbode kun je zien wanneer er gelegenheid is om je kind(eren) te laten dopen. Dit wordt bij de afkondigingen aan het begin van de dienst ook altijd gezegd. Tot uiterlijk 9 dagen voor de doopdienst kun je je kind(eren) opgeven voor de doopdienst.

In de week voor de doop komt de wijkouderling een keer langs om erover te praten. Daarna is er de doopzitting, meestal op de vrijdagavond voor de doopdienst. In deze bijeenkomst ontmoet je ook de andere doopouders. We denken samen na over de inhoud van de Doop, de beloften die erin worden gedaan, de vragen die je als ouders beantwoordt en soms kijk je ook al samen naar de tekst voor de preek tijdens die dienst. Ook nemen we de praktische gang van zaken door.

In 2024 zijn doopdiensten gepland, Deo Volente, op de volgende zondagen:

 

14 januari Bethabara, 10.30u Ds. A. de Wit
10 maart Dorpskerk, 9.30u Ds. J. van Rumpt
12 mei Bethabara, 10.30u Ds. J. van Rumpt
7 juli Dorpskerk, 9.30u Ds. A. de Wit
22 september Bethabara, 10.30u Ds. J. van Rumpt
15 december Dorpskerk, 9.30u Ds. A. de Wit

Herinnering

Er wordt tijdens de Doop van je kind een foto gemaakt. Deze is bedoeld als een blijvende herinnering voor je zoon of dochter. We hopen dat deze een zichtbaar plekje krijgt in zijn of haar kamertje en album. Zo kan je kind zich altijd weer herinneren dat hij/zij gedoopt is en bij God mag horen.

Doopkring

Na de doopdienst komen de doopouders nog twee keer een avond bij elkaar op de doopkring. Deze wordt geleid door de pastoraal werker van de gemeente. Hier worden alle ouders verwacht, ook wanneer je al vaker een kind ten doop mocht houden. Zo kunnen ouders van elkaar leren, kunnen ze elkaar helpen en tot zegen zijn.

De pastoraal werker komt een jaar na de doopbediening nog eens langs om bij te praten. Daarnaast kun je als ouders altijd een beroep doen op de wijkouderling of -predikant om iets te vragen of te bespreken.

Aanmelden dopelingen

Wil je een dopeling aanmelden? Dat kan via dit formulier, of bij het Kerkelijk Bureau.

  Aanmelding voor de doopdienst op:

  Gegevens van de ouders:
  Gegevens van de dopeling:
  Overige gegevens:  Informatie

  Kerkenraad

  Beleidsplan

  Liturgie

  ANBI gemeente

  ANBI diaconie

  Contact

  Kerkelijk bureau | contactinformatie

  Predikanten | pastoraat

  Zaalruimte reserveren

  Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag