Diaconie

Het woord ‘diaconie’ is afkomstig van het Griekse woord ‘diaconos’. Dat betekent dienen of (ver)zorgen.

Werk van de diaconie

Een diaken is een lid van de kerkenraad die speciaal oog heeft voor de problemen van de medemens. Dat komt tot uiting in de directe betrokkenheid van de diaconie met de thuiszorg en maatschappelijk werk, de zorg voor ouderen en jeugdwerk. We willen als gemeente praktische hulp bieden, zoals vervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast helpen we ook op financieel gebied.

Ondersteuning

Het werk van de diaconie beperkt zich niet tot de eigen gemeente. Binnen Nederland zijn er diverse instellingen die hulp verlenen, in welke vorm dan ook. Deze zijn gedeeltelijk of geheel afhankelijk van financiële steun buiten de overheid. De diaconie steunt in de eerste plaats instellingen die een Bijbelse grondslag hebben. Ook wil de diaconie financiële hulp bieden aan organisaties die actief zijn in het buitenland.

Wil je iets met de diakenen bespreken? Neem dan contact op met de secretaris:

Steven van Duijn: 0342-478124 of diaconie@hervormdvoorthuizen.nl.

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen