Diaconaat

De diaconie

Een diaken is een lid van de kerkenraad die speciaal oog heeft voor de problemen van de medemens. Dat komt tot uiting in de directe betrokkenheid van de diaconie met de thuiszorg en maatschappelijk werk, de zorg voor ouderen en jeugdwerk. We willen als gemeente praktische hulp bieden, zoals vervoer naar het ziekenhuis. Daarnaast helpen we ook op financieel gebied.

Het werk van de diaconie beperkt zich niet tot onze eigen gemeente. Binnen Nederland zijn er diverse instellingen die hulp verlenen, in welke vorm dan ook. Deze zijn gedeeltelijk of geheel afhankelijk van financiële steun buiten de overheid. De diaconie steunt in de eerste plaats instellingen die een Bijbelse grondslag hebben. Ook biedt de diaconie financiële hulp aan organisaties die actief zijn in het buitenland.

Financiële ondersteuning

De diaconie helpt gezinnen of personen die in financiële nood zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld gekomen zijn door ziekte, overlijden van naaste familieleden of door bijzondere omstandigheden.
Heb je zelf ondersteuning nodig of ken je iemand die dit nodig heeft? Neem dan contact op!

Gerard Liefting – 0342 465 993
gliefting@hervormdvoorthuizen.nl

Perron 16

Een plek in het centrum van Voorthuizen waar er altijd iemand voor je klaarstaat, of je nu behoefte hebt aan een praatje, een luisterend oor, of gewoon een kopje koffie of thee. Bij Perron16 staat verbinding centraal, voel je thuis en vind de rust om verder te gaan naar je volgende bestemming.

Bert van Middendorp – 06 30 893 188
bvmiddendorp@hervormdvoorthuizen.nl

Malawi

Stichting Raise biedt sinds 2008 ondersteuning aan het project Grace Farm. Grace Farm is de naam van de boerderij, gelegen op bijna 500 hectare grond. De missie van Raise is om nu en voor de langere termijn uitzicht te bieden op een betere toekomst voor de lokale bevolking. De diaconie steunt het werk van stichting Raise.

Gerard Liefting – 0342 465 993
gliefting@hervormdvoorthuizen.nl

Oekraïne

Vanuit onze gemeente ondersteunen we een christelijke gemeente in Skwira, Oekraïne. Deze gemeente wordt geleid door ds. Peter Kozinsky en zijn zoon Peter. We geven financiële hulp voor bijvoorbeeld medicijnen, kleding en voedsel. Ook helpen we met het organiseren van een kinderkamp wat zomers plaatsvindt in Skwira.

Gedurende de oorlog verzorgen wij transporten met hulpgoederen. Vanuit onze gemeente gaan zowel commissieleden als jongeren op eigen kosten daar iedere zomer heen. Er is ook een weeshuis dat wordt ondersteund, de kinderen krijgen in Oekraïne namelijk vanuit de overheid alleen de eerste levensbehoeften.

U kunt dit werk steunen met een gift op rekening NL 85 RABO 03679 23211 tnv Diaconie Herv Gem Voorthuizen.

 

Gerben Slingerland – 06 27 845 985
gslingerland@hervormdvoorthuizen.nl

Klussendienst

Heb je hulp nodig bij klussen in en om het huis? Bijvoorbeeld verven, behangen, sauzen van een slaapkamer of kleine reparaties in huis. Ook een tuintje opknappen, snoeien of wat tegels opnieuw leggen, zijn klussen waar onze vrijwilligers hun hand niet voor omdraaien.
Als je niet de financiële middelen heeft om een klus te laten doen door een schilder of klusbedrijf, dan helpen wij je graag!

Gerard Liefting – 0342 465 993
gliefting@hervormdvoorthuizen.nl

Diaconale hulpdienst

Naast de klussendienst bestaat er ook de diaconale hulpdienst. Deze dienst probeert te voorzien in aanvullende hulp, zoals boodschappen doen voor ouderen, voorlezen, wandelen, vervoer naar de dokter en hulp bij ziekte.

Gerard Liefting – 0342-465993
gliefting@hervormdvoorthuizen.nl

Roemenië

Onze gemeente onderhoudt diaconale contacten met de reformatorische kerken in Santăul Mare en Gogan. In deze dorpen, maar ook in een aantal andere dorpen, verstrekken we onder meer (geld voor) kleding, kerstpakketten en medicijnen aan gezinnen.

Jan Willem Heijstek – 0342 465 150
jwheijstek@hervormdvoorthuizen.nl

Informatie

Kerkenraad

Beleidsplan

Liturgie

Rommelmarkt

ANBI gemeente

ANBI diaconie

Contact

Kerkelijk bureau | contactinformatie

Predikanten | pastoraat

Zaalruimte reserveren

Omgangsregels / Grensoverschrijdend gedrag