Een mooie startzondag!

Een mooie startzondag!

We kijken terug op een geslaagde startzondag! In de kerkdiensten mochten we elkaar aansporen tot enthousiasme. Niet vanuit onszelf, maar als we ons richten op Jezus Christus en vol willen zijn van Hem, dan zal dat merkbaar zijn in de manier waarop we in het leven...
Gevonden voorwerpen in Bethabara

Gevonden voorwerpen in Bethabara

In de afgelopen maanden zijn diverse spullen gevonden en achtergebleven tijdens activiteiten (kerkdienst, Vakantie Bijbel Week, opening winterwerk, etc.) in Bethabara. In de hal van Bethabara staan de komende 2 weken een tafel waarop alle gevonden werpwerpen zijn...