Centraal-Azië

De werkgroep Centraal-Azië (WCA) is de thuisfrontcommissie van Simone.

Simone

Simone is een gemeentelid die sinds 2000 woont en werkt in een land in Centraal-Azië. Ze heeft jarenlang in een klein dorp gewoond om de plaatselijke bevolking te vertellen over God. Dit kan niet in het openbaar, in het land is evangelisatie namelijk verboden door de overheid. De mensen hier leven in een cultuur van oude gebruiken, geloven en allesbepalende familietradities, waarbij je dus niet geaccepteerd wordt als je een ander geloof aanneemt dan je omgeving.

Shelter

In november 2013 heeft Simone een shelter, een crisisopvang voor vrouwen, geopend in een nabijgelegen stad. Vrouwen in Centraal-Azië hebben een zwaar bestaan en 80% van hen heeft daarbij te maken met huiselijk geweld. In de shelter wil Simone met andere christenen gespecialisserde leiding aan de vrouwen geven om te kunnen werken aan hun problemen. Daarnaast biedt de shelter veiligheid, begrip en rust.

Maandelijkse gebedsbijeenkomsten

Iedere tweede donderdag van de maand willen we gezamenlijk bidden voor Simone tijdens het gebedsuur voor de Zending. Hiervoor geeft zij zelf gebedspunten door. De bijeenkomsten zijn om 19:00 in ’t Kerkheem naast de Dorpskerk. Iedereen van harte welkom!

De WCA

De thuisfrontcommissie draagt zorg voor de communicatie tussen Simone en gemeenteleden, familie en vrienden van Simone. Wij zorgen voor de verspreiding van haar nieuwsbrief, voor informatie in de kerkbode en houden maandelijks de gebedsbijeenkomst. Ook regelen wij praktische zaken die vanuit Nederland voor Simone georganiseerd moeten worden. Daarnaast zorgen wij dat Simones uitzending financieel mogelijk blijft, dus we houden acties, collectes en zoeken gevers.

De WCA bestaat uit Geertje Lokhorst, Heidi van Schalk, Alfa Wijnveen en Susanne van der Haar.

Contact

E-mail: wcavoorthuizen@gmail.com (ook voor berichten aan Simone)
Telefoon: 06 20452841 (Susanne)
Post: Johannes Vermeerstraat 31, 3781 XD Voorthuizen

Voor financiële hulp: NL50 RABO 0366 3706 77 t.n.v. WCA Hervormde Gemeente te Voorthuizen
Voor een gift aan het shelter: Stichting People International, NL54 INGB 0001 7411 68, o.v.v. shelterproject

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen