Bijbelkring

Binnen de gemeente zijn er allerlei gelegenheden om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Of misschien beter gezegd: met elkaar praten over wat de boodschap van de Bijbel betekent voor het leven van elke dag.

Thema

In elk winterseizoen, dat in september van start gaat, staat een thema centraal. In dit seizoen (2022 -2023) is dit thema ‘Relationeel leven in Bijbels licht’. Een thema dat raakt aan het leven van ons allemaal. We mogen geloven dat God een relationele God is. In Zichzelf is Hij Vader, Zoon en Geest. Tegelijk zoekt Hij relatie met ons schepselen op aarde. Vanuit Gods relationele leven bloeit ons relationele leven open. Op verschillende dimensies ervan hopen we in te zoomen: single zijn, een relatie beginnen, huwelijk, het huwelijk gebroken, homoseksualiteit, genderdysforie. In de kerkdiensten zal het thema in preken ook terugkomen.

Er zijn verschillende vormen van Bijbelkring.

Klik op de link voor het overzicht bijbelkringseizoen 2022/2023.

Huisbijbelkring

Dit is een gesprekskring thuis onder leiding van een ouderling. Soms hebben de kringleden om de beurt de gelegenheid om een avond voor te bereiden.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
Rijk van Dam: 06-12945918 of r.vdam@kpnmail.nl

Centrale Bijbelkring

Dit is een grote Bijbelkring in Bethabara op maandagavond en in ‘t Kerkheem op dinsdagavond. Het is onder leiding van ds. de Wit of ds. Teeuw. Na een inleiding gaan we in kleinere gespreksgroepen uiteen.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
dominee de Wit: bel 0342 701 649 of mail
ds.dewit@hervormdvoorthuizen.nl (maandagavond wijk 2)
dominee Teeuw: bel  
0342-472222 of mail ds.teeuw@hervormdvoorthuizen.nl (dinsdagavond wijk 1)

Datums en informatie

De bijbelstudies zullen DV worden gehouden op de volgende avonden:

Thema Instructie voor
bijbelkring leiding
Centrale kring
wijk 1
Centrale kring
wijk 2
5 – Huwelijk in onze moderne tijd 10 januari 10 januari 9 januari
6 – Het huwelijk gebroken 30 januari 31 januari 30 januari
7 – Homoseksualiteit 20 februari 21 februari 20 februari
8 – Genderdysforie 20 maart 27 maart 20 maart

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen