Bijbelkring

Binnen de gemeente zijn er allerlei gelegenheden om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Of misschien beter gezegd: met elkaar praten over wat de boodschap van de Bijbel betekent voor het leven van elke dag.

Thema

In elk winterseizoen, dat in september van start gaat, staat een thema centraal. In dit seizoen (2021 -2022) is dit thema ‘Bouwen met de God van Nehemia’. Dit jaar hopen we ons te buigen over het boek Nehemia. Het boek verhaalt over de terugkeer van de joden uit de donkere tijd van de ballingschap en de herbouw van de stad Jeruzalem. Een boek dat actueel is in onze tijd. Het biedt aanknopingspunten en inspiratie nu we als kerk en samenleving stukje bij beetje uit het dal van de coronacrisis klimmen. Hopelijk mogen we uit Gods hand zegenrijke avonden ontvangen! In de kerkdiensten zal het thema in preken ook terugkomen.

Er zijn verschillende vormen van Bijbelkring.

Klik op de link voor het overzicht bijbelkringseizoen 2021/2022.

Huisbijbelkring

Dit is een gesprekskring thuis onder leiding van een ouderling. Soms hebben de kringleden om de beurt de gelegenheid om een avond voor te bereiden.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
Wim Buijtenhuis: 0342-475989 of wkbuijtenhuis@gmail.com (wijk 1)
Rijk van Dam: 0342-473095  of r.vdam@kpnmail.nl (wijk 2)

Centrale Bijbelkring

Dit is een grote Bijbelkring in Bethabara op maandagavond en in ‘t Kerkheem op dinsdagavond. Het is onder leiding van ds. Meijer of ds. Teeuw. Na een inleiding gaan we in kleinere gespreksgroepen uiteen.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
dominee Meijer: bel 0342-751933 of mail
w.meijer@filternet.nl (maandagavond wijk 2)
dominee Teeuw: bel  
0342-472222 of mail ds.teeuw@hervormdvoorthuizen.nl (dinsdagavond wijk 1)

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen