Bijbelkring

Binnen de gemeente zijn er allerlei gelegenheden om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Of misschien beter gezegd: met elkaar praten over wat de boodschap van de Bijbel betekent voor het leven van elke dag.

Thema

In elk winterseizoen, dat in september van start gaat, staat een thema centraal. In dit seizoen (2020 – 2021) is dit thema ‘Deugdethiek’. We lezen Bijbelgedeelten waarin aspecten van het thema terugkomen. Zo mogen we vanuit het Woord en van elkaar leren wat het betekent om het goede leven te leven. In de kerkdiensten zal het thema in preken ook terugkomen.

Er zijn verschillende vormen van Bijbelkring.

Huisbijbelkring

Dit is een gesprekskring thuis onder leiding van een ouderling. Soms hebben de kringleden om de beurt de gelegenheid om een avond voor te bereiden.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
Wim Buijtenhuis: 0342-475989 of wkbuijtenhuis@gmail.com (wijk 1)
Rijk van Dam: 0342-473095  of r.vdam@kpnmail.nl (wijk 2)

Centrale Bijbelkring

Dit is een grote Bijbelkring in Bethabara op maandagavond en in ‘t Kerkheem op dinsdagavond. Het is onder leiding van ds. Meijer of ds. Smelt. Na een inleiding gaan we in kleinere gespreksgroepen uiteen.
Meer informatie? Neem dan contact op met:
dominee Smelt: 0342-769029 of ds.smelt@hervormdvoorthuizen.nl (maandagavond)
dominee Meijer: 0342-751933 of w.meijer@filternet.nl (dinsdagavond)

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen