Bijbelkring

Binnen de gemeente zijn er allerlei gelegenheden om met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel. Of misschien beter gezegd: met elkaar praten over wat de boodschap van de Bijbel betekent voor het leven van elke dag.

Thema

In elk winterseizoen, dat in september van start gaat, staat een thema of bijbelboek centraal. Dit seizoen (2023-2024) richten we ons op de brief van Paulus aan de gemeente van Kolosse. We gebruiken hierbij het boekje van ds. J. Maasland ‘Colossenzen’ uit de Kringserie.

Kolosse is een kleine gemeente in Klein-Azië, het huidige Turkije. Paulus heeft deze gemeente op zijn zendingsreizen niet zelf bezocht. Waarschijnlijk is het Epafras, die hier het evangelie bracht.

Tijdens de kerkdiensten zal dit thema ook aan de orde komen.

Er zijn verschillende vormen van Bijbelkring.

Huisbijbelkring

Dit is een gesprekskring bij de mensen thuis. Elke groep heeft een eigen contactpersoon. De leiding varieert. Op sommige kringen is er steeds dezelfde leider, op andere kringen bereiden de kringleden om de beurt een avond voor. De instructieavond wil hierbij helpen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Rijk van Dam: 06-12945918 of r.vdam@kpnmail.nl.

Centrale Bijbelkring

Dit is een grote Bijbelkring waar alle gemeenteleden van de wijk welkom zijn. De kring wordt geleid door de predikanten van de wijk. Na een inleiding gaan we in kleinere groepen uiteen en bespreken we de vragen.

Voor wijk 1 is dit op dinsdagavond. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. J. van Rumpt. Telefoon 0342-785569 of mail naar ds.vanrumpt@hervormdvoorthuizen.nl. Voor wijk 2 is dit op maandagavond. Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. A. de Wit. Telefoon 0342-701649 of mail naar ds.dewit@hervormdvoorthuizen.nl.

In verband met de verbouwing van ’t Kerkheem zijn alle bijeenkomsten in Bethabara

Datums en informatie

De bijbelstudies zullen DV worden gehouden op de volgende avonden:

Thema Bijbelboek Instructie voor
bijbelkring leiding
Centrale kring
wijk 1
Centrale kring
wijk 2
4. Christus’ werk behoeft geen aanvulling Kolossenzen      2: 4-15 4 december 12 december 11 december
5. Christus, die ons leven is Kolossenzen      2: 16 – 3:4 8 januari 16 januari 15 januari
6. Christelijke levenspraktijk Kolossenzen      3: 5-17 29 januari 6 februari 5 februari
7. Regels voor thuis en voor evangelisatie Kolossenzen      3: 18- 4:6 19 februari 27 februari 26 februari
8. Persoonlijke mededelingen Kolossenzen      4: 7-18 11 maart 19 maart 18 maart

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen