Bijbelklas

Samen luisteren naar een Bijbelverhaal, een werkje maken en liedjes zingen, dat is de Bijbelklas.

Groep 1 t/m 3

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 3 is er iedere zondagochtend de mogelijkheid om naar de Bijbelklas te gaan.

De kinderen gaan eerst met hun ouder(s) mee naar de kerkzaal. Tijdens het lied voor de preek verlaten de kinderen de kerkzaal en gaan met de leiding mee naar de lesruimte. Bij de Dorpskerk is dat in ’t Kerkheem en in Bethabara een ruimte boven.
Tijdens het laatste lied komen de kinderen terug in de kerkzaal en krijgen zo de zegenbede mee.

De kinderen horen een Bijbelverhaal, zingen samen en maken een verwerking of doen een andere activiteit. Het lesmateriaal houdt rekening met niveau en ontwikkeling van het jonge kind. We willen de kinderen leren om oog te hebben voor een ander: voor familie, zieken, ouderen, iemand uit je klas, de mensen ver weg. De kinderen leren hoe je kunt bidden en danken, voor en met elkaar.

Groep 4 en 5

Voor de kinderen van groep 4 en 5 is er Bijbelklas in de tweede dienst van Bethabara. Dit is om de week, zo bouwen de kinderen de Bijbelklas geleidelijk af en raken ze vertrouwd met het volledig bijwonen van de erediensten.

Maakt jouw kind gebruik van de Bijbelklas, laat het ons weten. Dan ontvang je een informatiebrief waarin alle praktische zaken benoemd worden. Je kunt het ook vragen aan Anande van de Krol, Daniëlle van den Broek, Paula van de Bunt, Saskia Kuijt of Ellen van der Sluijs.

Meer informatie? Stuur een mailtje naar bijbelklas@hervormdvoorthuizen.nl

Bijbelklas plus

Voor de kinderen met een zorgvraag is er Bijbelklasplus. Dit is in de tweede dienst van Bethabara in de oneven weken.

In een kleine groep wordt er op maat een Bijbelverhaal verteld. We hebben een vaste structuur en kijken wat elk kind nodig heeft. Wilt u uw kind aanmelden of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Marjan van Vliet of Fieke van Winkoop. U kunt ook mailen naar bijbelklasplus@hervormdvoorthuizen.nl

Help je mee?

Ben je 18 jaar of ouder of maken jouw kind(eren) gebruik van de Bijbelklas en je vindt het erg leuk om zelf Bijbelklas te geven? Meld je dan aan bij bijbelklas@hervormdvoorthuizen.nl

Ook kunnen wij altijd helpende handen gebruiken. Ben je 12 jaar of ouder en vind je het leuk om kinderen te helpen bij een werkje of een ander activiteit, laat het ons weten via bijbelklas@hervormdvoorthuizen.nl

 

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen