Bijbelgespreksgroep

In vaste groepjes praten over bijbelgedeelten, dat is de BijbelGespreksGroep.

Aan de hand van een bijbel gedeelte gaan we met elkaar in gesprek. Dit helpt je om de betekenis ervan beter te begrijpen voor het leven van elke dag.

Het doel van de BijbelGespreksGroep is om verder te groeien in kennis van de bijbel en jouw persoonlijk geloof. Je gaat bij deze kring in vaste groepen met elkaar in gesprek rondom een bijbel gedeelte. Eenvoudige en begrijpelijke taal is kenmerkend voor onze groep!

Een kringavond begint met koffie en thee, het zingen van een aantal liederen en dan volgt er een praatje van één van de gespreksleiders aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. Na het praatje volgt het gesprek in de vaste groepen.

Als deelnemer krijg je van tevoren de bestuderen stof voor het thema doorgemaild als voorbereiding op de avond.

Elk seizoen krijgen we net als alle andere kringen de te behandelen stof aangereikt vanuit een centrale commissie. Met toelichting en instructie voor de gespreksleid(st)ers.

De BijbelGespreksGroep vindt plaats in het winterseizoen en bestaat uit 10 avonden, gepland vanaf september tot en met maart.

Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd en kerkelijke achtergrond.

Meer informatie:

Gert Noorlander

gertnoorlander@gmail.com

06-45286662

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen