Een feestelijke zondag!

Een feestelijke zondag!

Afgelopen zondag, 10 juli, werd ds. A. de Wit aan onze gemeente verbonden. We kijken terug op een feestelijke zondag! Om 10.00 was er de bevestigingsdienst waarin ds. Teeuw voorging. Ds. Teeuw wees ons op Johannes de Doper, die de mensen naar Jezus stuurt: “Zie...
Help je mee met een taart?

Help je mee met een taart?

Voor een feestelijke dag op 10 juli! Op DV 10 juli a.s. zijn de bevestigings- en intredediensten waarbij de de familie De Wit in Voorthuizen verwelkomen. Een vreugdevolle dag, die we ook graag een feestelijk karakter willen geven. Onder andere door na de dienst van...
Concept beleidsplan ter inzage

Concept beleidsplan ter inzage

Elke instantie en zo ook de kerk maakt eens in de zoveel tijd plannen voor de komende jaren.Zogenaamde beleidsplannen. Hoe willen we gemeente zijn, hoe doen we dat, wat zijn de speerpunten, wat verdient meer aandacht etc. In onze gemeente is de afgelopen tijd gewerkt...
Ds. A. de Wit neemt beroep Voorthuizen aan

Ds. A. de Wit neemt beroep Voorthuizen aan

De kerkenraad van wijk 2 is erg blij dat Ds. A. de Wit uit Besoyen het beroep naar Voorthuizen heeft aangenomen! Het beroep werd uitgebracht op vrijdag 4 februari. Op 26 februari gaf ds. De Wit aan, dat de Heere de weg naar Voorthuizen heeft geopend en dat hij ernaar...
Ds. A. de Wit neemt beroep Voorthuizen aan

Voorgenomen beroep ds. A. de Wit uit Besoyen

De kerkenraad van wijk 2 is voornemens een beroep uit te brengen op ds. A. de Wit uit Besoyen. Tot vrijdag 4 februari is er gelegenheid om eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure in te brengen bij de scriba van wijk 2, Hans Wijnveen. Vanuit Voorthuizen zijn er...