Albanië

Als goede zorg op geen enkel gebied vanzelfsprekend is…

Land

Albanië is  één van de armste landen van Europa. Door het strenge communistische regime is het land lange tijd afgesloten geweest van de buitenwereld. Vanaf begin jaren ’90 is het land weer open en hard aan het opbouwen op allerlei gebieden. De communistische partijleider Enver Hoxha riep in 1967 Albanië uit tot de eerste atheïstische staat ter wereld. Tot 1990 was godsdienst verboden en werd het land vrij gemaakt van kerken en moskeeën.  Geestelijke leiders werden gedwongen hun ambt op te geven. Deze periode heeft 23 jaar geduurd. Toch is het geloof bij veel Albanezen blijven bestaan. Naar schatting is op dit moment ca. 59% van de bevolking islamitisch, 10% rooms-katholiek en behoort 7% tot de Grieks-orthodoxe Kerk. Het aantal protestants-evangelische christenen is klein (ong. 15.000).

Missie

Naar dit land zijn Robert en Danja Duits met hun kinderen , Jonathan (10), Manuel (8) en Jeftha (5) op 25 juni 2017 vanuit de Hervormde Gemeente van Voorthuizen  uitgezonden. In Albanië werken zij namens de GZB voor de ABC Health Foundation.  De ABC Health Foundation is een christelijke organisatie die al sinds 1994 in Albanië werkzaam is in de gezondheidszorg. Onder andere in samenwerking met lokale kerken geeft de ABC Health Foundation het Evangelie heel concreet handen en voeten. Gezondheidszorg en onderwijs zijn in Albanië niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Daarom heeft deze organisatie als doel de Albanese gezondheidszorg te versterken en te verbeteren. Het werk van de ABC Health Foundation is onder te verdelen in 3 gebieden:
– Gezondheidszorg (Healthcare) in de ABC Kliniek in Tirana
– Medisch onderwijs (Medical Education) voor artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten
– Zorg op locatie (Community Health) voor mensen in de marge van de samenleving (oa. Roma’s, armen, wezen).
Het Albanese onderwijs is sterk gericht op theorie. Praktijkonderwijs en stages kent men nauwelijks.
Robert werkt als fysiotherapeut en opleider in de ABC kliniek en geeft praktijkonderwijs aan fysiotherapeuten en fysiotherapiestudenten.
Danja is arts en houdt zich onder andere bezig met kwaliteitsmanagement.

Kerk

Ook binnen de lokale kerk in de wijk Kombinat geven zij invulling aan hun roeping om het Evangelie in woord en daad te delen in jeugdwerk en missionaire activiteiten.  Zo werken zij onder andere mee in het tiener/jeugdwerk, het muziekteam en de kopshti (peuterspeelzaal en kleuterschool) die door de kerk is gestart.

Meedoen?

Dat kan door meeleven, meebidden en meegeven.

Meeleven
Via blogs en nieuwsbrieven houden Robert en Danja ons op de hoogte. Aanmelden kan via: www.gzb.nl/zorginalbanie

Meebidden
Elke tweede donderdag van de maand wordt er in ‘t Kerkheem van 19:00 tot 20:00 een gebedsuur voor de Zending gehouden, waarin we al het zendingswerk wat er vanuit de gemeente Voorthuizen gebeurt, samen bij God brengen.

Je kan je ook via de eerder genoemde website aanmelden voor de gebedsmail van de fam. Duits.

Meegeven
Door een financiële bijdrage maak je het werk in Albanië mogelijk:  NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. TFC Robert en Danja Duits

Thuisfrontcommissie

De ThuisFrontCommissie (TFC) steunt het  werk van Robert en Danja in Albanië en heeft aandacht voor gebed, fondsenwerving en communicatie.

De TFC bestaat uit:
Marinda van Geerestein
Wim Meijer
Angelien Morren
Evert Jan van Norden
Jannet Smelt

Contact: tfczorginalbanie@hervormdvoorthuizen.nl

Meer weten?

www.gzb.nl/zorginalbanie

www.abchealth.org

Informatie

Kerkbode

Kerkenraad

Diaconie

Kerkrentmeesters

Actueel

Activiteitenkalender

Nieuwsberichten

Kerkdienstgemist.nl

Facebook

Contact

Een persoonlijk gesprek

Kerkelijk bureau

Ruimte reserveren

Alle contactgegevens

Inloggen